Niemand zou mogen kiezen voor een bepaald type,

smaak of sterkte van sigaretten omdat ze denken dat

die minder schadelijk is dan andere.