Tobacco

FAQ

Wat is teer (ook gekend als nicotinevrij droog deeltje)?

 

Sigarettenrook bevat kleine deeltjes. Wanneer een sigaret gerookt wordt op een speciaal daarvoor ontworpen rookmachine, worden de geproduceerde rookdeeltjes verzameld op een filter. Water en nicotine worden er dan uitgefilterd en gemeten (overeenkomstig een methode die is gedefinieerd door de ISO of een andere organisatie voor standaardisatie). Het overblijvende materiaal op de filter wordt dan gedefinieerd als “nicotinevrij droog deeltje” (Nicotine Free Dry Particulate Matter (NFDPM)) of “totaal deeltje, water- en nicotinevrij” (Total Particulate Matter, Water and Nicotine Free (TPMWNF)). Dit is het teergehalte.

 

Wat is nicotine?

 

Nicotine is één van vele natuurlijke plantaardige stoffen die gezamenlijk bekend staan als alkaloïden. Nicotine wordt gevonden in tabak en, in veel kleinere hoeveelheden, in andere planten. Nicotine heeft milde farmacologische effecten wanneer het wordt geïnhaleerd en de aanwezigheid ervan in sigarettenrook wordt gekoppeld aan de moeilijkheid die sommige mensen ervaren bij het stoppen met roken.

 

Wat is koolmonoxide?

 

Koolmonoxide is een gas dat aanwezig is in sigarettenrook. Het wordt gevormd wanneer organische materialen, zoals de tabaksbladeren in sigaretten, branden. Studies hebben aangetoond dat koolmonoxide bij bepaalde mensen bepaalde vormen van cardiovasculaire ziektes kan veroorzaken.

 

Wat betekent de “afgifte” van teer, nicotine of koolmonoxide?

 

De “afgifte” van teer, nicotine of koolmonoxide van een sigaret betekent de hoeveelheid van elke stof die wordt gemeten volgens gestandaardiseerde machine testmethoden, zoals die zijn ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO). In vele landen wordt deze informatie aangegeven op de verpakking van de tabaksproducten. Omdat testmachines niet op dezelfde wijze “roken” als mensen, geven deze cijfers echter niet exact weer hoeveel teer, nicotine en/of koolmonoxide u inhaleert bij het roken van een bepaald merk.

 

Zijn er sigaretten die minder schadelijk zijn dan andere?

 

Het belangrijkste om te onthouden is dat er niet zoiets bestaat als een onschadelijke sigaret. Ondanks onderzoeksinspanningen is er tot op heden nog geen enkel tabaksproduct opgedoken waarvan algemeen wordt aangenomen dat het minder schadelijk is voor de gezondheid dan de tabaksproducten die reeds op de markt zijn en dat ook nog eens voldoet aan de verwachtingen van de consument.