Tobacco

Lower Ignition Propensity (LIP)-sigaretten

Bepaalde regelgevende instanties menen dat bij Lower Ignition Propensity (LIP)-sigaretten de kans kleiner is dat zij blijven branden als zij onbeheerd worden achtergelaten dan bij gewone sigaretten. Deze regelgevende instanties eisten de uitwerking van normen in een poging om het aantal brandongelukken terug te dringen.


Vandaar dat alle sigaretten in een aantal landen waaronder Canada, de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie, moeten voldoen aan bepaalde LIP-normen.


LIP-sigaretten zullen niet onder alle gebruiksomstandigheden vanzelf uitgaan. U moet steeds voorzichtig zijn met brandende sigaretten. Brandende sigaretten mogen nooit onbeheerd worden achtergelaten. Alle sigaretten moeten na gebruik met zorg worden weggegooid.